ข่าวประชาสัมพันธ์

clinic-technology04

คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค (พ.ศ.2561-2564)”

คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค (พ.ศ.2561-2564)”

อาจารย์ อุกฤษฏ์ นาจำปา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นายสุนทร ลีประโคน เจ้าหน้าคลินิกโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค (พ.ศ.2561-2564)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

 ภาพกิจกรรม ::


แชร์ข่าวนี้